presentació
Aquest material didàctic, elaborat pel Servei de Llengües Modernes de la UdG, consta de 7 itineraris de supervivència lingüística:

1. La ciutat de Girona
2. Universitat: la UdG
3. Sis museus
4. Fires i flors
5. Mèdia i xarxes
6. Art i creativitat
7. Parla.cat

Cadascun dels itineraris proposa un seguit d'activitats d'aprenentatge lingüístic de supervivència per als estudiants universitaris d'arreu del món que passen una temporada a la Universitat de Girona.

Durant la sessió:
1. Identificació de lèxic i proposta d'estructures simples (vídeos)
2. Comprensió lectora (viquipèdia, webs gironines...)
3. Comprensió oral (documentals, reportatges, clips musicals, frases fetes...)
4. Exercicis gramaticals (speakc@t)
5. Expressió escrita (textos breus: presentació al tauler de l'aula, cançó i explicació perquè t'agrada, emplenar fitxes amb informació personal: biblioteca, SLM, servei esports, banc, hotel… ).

Després de la sessió:
6. Aprenentatge gramatical complementari (resum teòric i activitats autocorrectives)
7. Nova tasca (tres preguntes)

A partir de les descobertes d'algunes peculiaritats de la ciutat i de la vida dels seus ciutadans es vol introduir aquests estudiants a la comprensió oral i escrita de superivència en català.

En acabar la formació, a banda de reconèixer la majoria d'espais i activitats del vídeo "Girona 6:04", els estudiants haurien de ser capaços de comprendre, a grans trets, documentals subtitulats com el següent "Són bojos, aquests catalans!?":
1a sessió
  • Presentació
         - Explicació normativa, codi del curs, avaluació i dates més rellevants. Recordeu una vegada més que el curs de llengua i cultura pertany a l'SLM i els certificats s'han de recollir a partir del 16 d'octubre a l'SLM Facultat de Dret. Nivell 0. Tota la informació és al blog (apartat avaluació) i es manté durant tot el curs acadèmic. 
        
10 min de pausa (el primer dia de classe, els dies d'examen, presentació Parla.cat, presentació tàndems… els 10 min queden inclosos entre els canvis d'aula).
  • Presentació recursos bàsics           
Guies de conversa (salutacions, afirmacions, negacions i lèxic universitari: frases usuals, oficina estudiant, allotjament, matriculació, biblioteca, idiomes, llibreria, servei de fotocòpies, informàtica, oficina bancària, servei de llengües, servei d'esports, fotografia, correus, telèfon, transports públics, restaurant, lleure, anuncis, serveis mèdics, expressió de temps, vocabulari).

Disponibles al mòbil en anglès, espanyol, francès, italià, alemany, portuguès, xinès, rus, aranès i hebreu.
Disponibles al web en euskera, gallec, aranès, grec, àrab, amazic, japonès, xinès, rus, neerlandès, polonès i hebreu.


         En grups de tres, contesteu les preguntes següents: On es parla català?
         Quantes persones parlen català? Quines llengües romàniques coneixeu?
         Quines paraules coneixeu en català?

  • Falques: Com es diu (això) en català? Pots parlar més a poc a poc, sisplau?… Frases usuals
  • Abecedari. Activitats. Joc del penjat (noms de ciutats catalanes i/o mundials), cognoms (activitat interactiva SpeacKat).
  • Salutacions. Afirmacions i negacions habituals. Les guies de conversa permeten visualitzar les frases en diferents llengües.
  • Comprensió oral i intercomprensió. Cançó. 

      Deures context. Expressió oral. Quin és el teu pont preferit?
      Deures Presentació 1 i 2 sessió 2Si voleu saber-ne més:

Catalunya experience   

Coneix Catalunya: Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (reportatges sobre història, llengua, Barcelona…)